SBR - 03.2017

SBR - 03.2017

Còn hàng

48.000.000.000₫ 50.000.000.000₫

📝THỘNG TIN QUY HOẠCH 📝 - Dân cư 6000m2 - Trường học 3000m2 - Đường hiện hữu 8m _____________________________ 📝Hướng phong thủy 📝 ☘️ 2 Mặt Tiền _____________________________ 📝THỬA ĐẤT , NHÀ VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 📝 - Thửa số:-/- - Tờ bản đồ: -/- - Diện tích: 9000 m2 (4263m2 Đất ở Đô Thị ) - Hình thức sử dụng: riêng - Mục đích sử dụng: đất lúa + đất ở đô thị - Thời hạn sử dụng: 20 năm - Nguồn gốc sử dụng: -/-

📝THỘNG TIN QUY HOẠCH📝
- Dân cư 6000m2
- Trường học 3000m2
- Đường hiện hữu 8m
_____________________________
📝Hướng phong thủy📝
☘️ 2 Mặt Tiền
_____________________________
📝THỬA ĐẤT , NHÀ VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 📝
- Thửa số:-/-
- Tờ bản đồ: -/-
- Diện tích: 9000 m2 (4263m2 Đất ở Đô Thị )
- Hình thức sử dụng: riêng
- Mục đích sử dụng: đất lúa + đất ở đô thị
- Thời hạn sử dụng: 20 năm
- Nguồn gốc sử dụng: -/-

Nhà đất khác