SBR - 02.2017

SBR - 02.2017

Còn hàng

2.000.000.000₫ 2.300.000.000₫

- Pháp lý: Đường Tây Lân Quận Bình Tân. - Giấy Chứng Nhận Số: H00131/2008/Bình Trị Đông A. - Ngày Cấp: 29/2/2008. _____________________________ 📝THỘNG TIN QUY HOẠCH 📝 - Bến Bãi - Lộ giới 8m _____________________________ 📝Hướng phong thủy 📝 - 2 Mặt Tiền - Hướng Đông Nam - Hướng Tây Bắc _____________________________ 📝THỬA ĐẤT , NHÀ VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 📝 - Thửa số: 706 - Tờ bản đồ: 33 - Diện tích: 216m2 (8x27) - Hình thức sử dụng: riêng - Mục đích sử dụng: đất trồng lúa - Thời hạn sử dụng: 20 năm - Nguồn gốc sử dụng: H00131/2008/Bình Trị Đông A

- Pháp lý: Đường Tây Lân Quận Bình Tân.
- Giấy Chứng Nhận Số: H00131/2008/Bình Trị Đông A.
- Ngày Cấp: 29/2/2008.
_____________________________
📝THỘNG TIN QUY HOẠCH📝
- Bến Bãi
- Lộ giới 8m
_____________________________
📝Hướng phong thủy📝
- 2 Mặt Tiền
- Hướng Đông Nam
- Hướng Tây Bắc
_____________________________
📝THỬA ĐẤT , NHÀ VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 📝
- Thửa số: 706
- Tờ bản đồ: 33
- Diện tích: 216m2 (8x27)
- Hình thức sử dụng: riêng
- Mục đích sử dụng: đất trồng lúa
- Thời hạn sử dụng: 20 năm
- Nguồn gốc sử dụng: H00131/2008/Bình Trị Đông A

Nhà đất khác