SBR - 09.2017

SBR - 09.2017

Còn hàng

6.000.000.000₫ 6.200.000.000₫

� Pháp lý: Đường Số 8, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân. � Giấy Chứng Nhận Số: CH14584. � Ngày Cấp: 03/09/2014. � Giấy Tờ Khác: Giấy chứng nhận QSDĐ _____________________________ �THỘNG TIN QUY HOẠCH � - Đất ở hiện hữu. _____________________________ �Hướng phong thủy � - Hướng Tây Nam _____________________________ �THỬA ĐẤT , NHÀ VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT � � Thửa số: 750 � Tờ bản đồ: 107 � Diện tích: 98 m2 � Hình thức sử dụng: riêng � Mục đích sử dụng: Đất ở . � Thời hạn sử dụng: Lâu dài � Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ � Loại: Nhà ở riêng lẻ � Diện tích xây dựng: 63 m2 � Diện tích sàn: 206.4 m2 � Kết cấu:Tường , gạch , mái tôn � Cấp công trình: Cấp 3 � Năm xây dựng: -/-

� Pháp lý: Đường Số 8, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân.
� Giấy Chứng Nhận Số: CH14584.
� Ngày Cấp: 03/09/2014.
� Giấy Tờ Khác: Giấy chứng nhận QSDĐ
_____________________________
�THỘNG TIN QUY HOẠCH �
- Đất ở hiện hữu.
_____________________________
�Hướng phong thủy �
- Hướng Tây Nam
_____________________________
�THỬA ĐẤT , NHÀ VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT �
� Thửa số: 750
� Tờ bản đồ: 107
� Diện tích: 98 m2
� Hình thức sử dụng: riêng
� Mục đích sử dụng: Đất ở .
� Thời hạn sử dụng: Lâu dài
� Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ
� Loại: Nhà ở riêng lẻ
� Diện tích xây dựng: 63 m2
� Diện tích sàn: 206.4 m2
� Kết cấu:Tường , gạch , mái tôn
� Cấp công trình: Cấp 3
� Năm xây dựng: -/-

Nhà đất khác